จันทบุรีในมุมของแต่ละคนก็แตกต่างกัน ดังนั้น อาจเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่ทำให้เราได้นำเสนอจันทบุรีในอีกมุมหนึ่งก็ได้

………การวิ่งเป็นสิ่งที่ดี หากมีโอกาสอีกครั้ง ก็จะวิ่งแล้วเก็บภาพมาเล่าสู่กันฟัง

…และ

………แต่ละร้านค้าก็ต้องการเพิ่มช่องทางให้คนรู้จัก เช่นเดียวกับเว็บเรา ที่ต้องการให้คนรู้จักเหมือนกัน จะเป็นไปได้หรือไม่ หากจะขอโอกาส ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รู้จักกับคุณ และขอให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในเว็บของเรา

ขอบคุณครับ